Lusławice

[ A+ ] /[ A- ]

Nasza siedziba

Idea Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach odwołuje się do tradycji Szkoły Lusławickiej, założonej przez Braci Polskich i działającej w tym miejscu na przełomie XVI i XVII wieku. W 1598 roku osiedlił się tu wybitny włoski myśliciel Faustus Socyn, jeden z najważniejszych działaczy ruchu reformacyjnego w Europie a dzięki jego doktrynie Bracia Polscy stali się organizacją, wokół której gromadzili się wielcy humaniści ówczesnej Europy. Szkoła Lusławicka na wzór ówczesnych akademii prowadziła kształcenie w dziedzinach teologii, metafizyki, logiki, dialektyki, anatomii i fizyki. Przygotowywała również uczniów do trudnej sztuki prowadzenia dysput religijnych, a w dziedzinie muzyki – do wspólnego śpiewania psalmów i pieśni. Jeden z największych poetów ariańskich, Wacław Potocki, mówiąc o Lusławicach porównywał je do „niebieskiego Jeruzalem” i uważał za centrum kulturalne, gdzie jego zdaniem, „głębiej rzeczy kultury uważano”. Tradycje artystyczne Lusławic przetrwały do początku XX wieku kiedy mieszkał tu i tworzył młodopolski malarz – Jacek Malczewski.

Po II wojnie opuszczony dwór popadł w ruinę. Swą dawną świetność odzyskał jednak za sprawą Krzysztofa Pendereckiego – dziś odrestaurowany dwór, będący jego domem i miejscem pracy twórczej, otacza 5-hektarowy park i arboretum a do Lusławic ponownie przyjeżdżają polscy i zagraniczni artyści. Profesor Krzysztof Penderecki jest także inicjatorem stworzenia Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach dedykowanego artystycznie utalentowanej młodzieży z całej Europy.

***

Obiekt Centrum jest nowoczesnym kompleksem, harmonijnie komponującym się z otoczeniem i lusławickim dworem, z którym sąsiaduje. Zgodnie z tymi założeniami, podczas budowy Centrum zastosowane zostały naturalne materiały, takie jak drewno i piaskowiec oraz  lekka, przeszklona fasada okolona drewnianą kolumnadą.

Comments are closed.