O Centrum

[ A+ ] /[ A- ]

POCZĄTKI

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Krzysztof Penderecki poszukuje  domu i miejsca dla pracy twórczej. Kompozytor rozważa opuszczone pałace i zrujnowane zamki, jakich niemało w spustoszonym komunizmem kraju. Ostatecznie wybiera dwór w Lusławicach, obiekt z prawdziwego zdarzenia o wyjątkowym dla kultury i historii znaczeniu. Dwór to dom otwarty, bez blichtru i efekciarstwa, bez fos i bastionów. Zaprasza i oferuje gościnę. Styl dworkowy — dawniej emanacja polskości — ewokuje atmosferę swobody i bezpretensjonalności. Na przełomie XVI i XVII wieku, za sprawą założonej przez Braci Polskich szkoły, z Lusławic na świat promieniuje myśl ariańska, wraz z ideami tolerancji i duchowego braterstwa. Tutaj też, na początku wieku XX-go Jacek Malczewski uczy malarstwa i rysunku uzdolnione artystycznie miejscowe dzieci. Zamieszkując w Lusławicach Krzysztof Penderecki zamierza tę tradycję kontynuować. Idea stworzenia unikalnego ośrodka muzycznego zawiązuje się już podczas pierwszych lusławickich koncertów organizowanych latem 1980 roku. Dwie dekady później kompozytor doprowadza do powstania stowarzyszenia a w konsekwencji – utworzenia nowej instytucji kultury. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego powołane do życia w 2005 roku zostaje wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymuje status narodowej instytucji kultury.

IDEA

Działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego przyświeca nadrzędna idea inspirowania najzdolniejszych młodych muzyków do doskonalenia umiejętności i dążenia ku pełnej dojrzałości artystycznej. Kursy mistrzowskie, warsztaty solowe, kameralne i orkiestrowe, seminaria oraz wykłady kładą akcent na relację między mistrzem a uczniem. Instytucja kultywuje tym samym tradycyjne, europejskie wartości. CENTRUM jest miejscem spotkań młodych adeptów muzyki z mistrzami sztuki wykonawczej i kompozytorami, a także wybitnymi postaciami szeroko pojętej humanistyki. Wszechstronne kształcenie na wszystkich etapach rozwoju artystycznego koncentruje się na rozwoju umiejętności praktycznych w zakresie wykonawstwa i interpretacji, jak również pogłębia wiedzę o stylach muzycznych, dziejach form i gatunków muzyki europejskiej, estetyce dzieła muzycznego i jego miejsca w kulturze. Drugą, obok wszechstronnej edukacji muzycznej najważniejszą sferą działalności instytucji są koncerty i festiwale. Prezentacje obejmują zarówno klasyczne arcydzieła światowej literatury muzycznej, jak i muzykę najnowszą. Dążenie do upowszechniania wśród szerokich kręgów słuchaczy dzieł tworzonych współcześnie i wykonywanych przez muzyków młodego pokolenia i ich mistrzów jest szczególnym i ważnym rysem działalności CENTRUM.

BUDOWA

Wraz z ukończeniem w 2012 roku siedziby CENTRUM spełnia się wielkie marzenie Krzysztofa Pendereckiego – utworzenie unikalnego  międzynarodowego ośrodka muzyki. Wyjątkowe dzieło sztuki architektonicznej jest owocem wieloletnich starań zespołu osób skupionych wokół wspólnej idei. Inwestycję wartości 65 milionów złotych współfinansuje Unia Europejska (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Małopolskie i Stowarzyszenie „Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Unikalny projekt opracowany przez krakowskie Biuro Architektoniczne DDJM realizuje SKANSKA S. A. Budowa CENTRUM jest swoistym fenomenem na skalę kraju. Kampus powstaje w ciągu zaledwie szesnastu miesięcy. Realizacja światowej klasy obiektu edukacyjno-koncertowego kończy się pełnym sukcesem.

CENTRUM

Sercem obiektu jest sala koncertowa dla 650 słuchaczy. Estrada o powierzchni 200 metrów kwadratowych zaprojektowana została z myślą o wszechstronnym zastosowaniu. Ruchomy orkiestron umożliwia wystawianie dzieł operowych i baletowych. Salę wyposażono w urządzenia niezbędne do organizacji konferencji, sympozjów i spotkań.

Akustyka sali spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Zastosowano wyłącznie materiały naturalne, drewno dębowe i świerkowe. Specjalistycznych konsultacji w zakresie wibroakustyki udzielało renomowane niemieckie biuro BBM Müller. W rezultacie sala koncertowa należy do najznakomitszych obiektów o porównywalnej wielkości w Europie, co potwierdzają zarówno występujący w Lusławicach wybitni artyści, jak i specjaliści branży fonograficznej. Salę wyposażono w nowoczesne zaplecze studyjne umożliwiające profesjonalną rejestrację audiowizualną wydarzeń.

W części dydaktycznej CENTRUM realizowane są programy edukacyjne, kursy i warsztaty artystyczne. Uczestnicy programów mają do dyspozycji salę kameralną, salę konferencyjną, pokoje ćwiczeń, bibliotekę, studio nagrań, garderoby oraz kuchnię i jadalnię. Obszerny pawilon mieszkalny kampusu  może gościć 100 osób. Całość wyposażona jest  w najnowocześniejszą infrastrukturę techniczną.

W niedalekiej przyszłości pięć hektarów otaczającej budynek działki przeistoczy się w pomnik przyrody. Przestrzeń wokół obiektu przeznaczono bowiem na założenie parkowe, nad realizacją którego czuwa Krzysztof Penderecki, patron CENTRUM i wielki miłośnik drzew.

Comments are closed.