Programy

[ A+ ] /[ A- ]

Programy

W spotkaniach, kursach mistrzowskich, warsztatach artystycznych i koncertach organizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego biorą udział utalentowani muzycy młodego pokolenia oraz światowego formatu artyści i pedagodzy.

CENTRUM wyznaczyło i niezmiennie podtrzymuje najwyższy standard przedsięwzięć realizowanych zarówno w Lusławicach, jak i w innych ośrodkach kraju. Instytucja tętni życiem muzycznym, czemu sprzyjają walory samego budynku obiektu CENTRUM (lokalizacja oddalona od aglomeracji miejskiej, wyjątkowa architektura, nowoczesne zaplecze techniczne, znakomita sala koncertowa) oraz bogata     i urozmaicona oferta programowa instytucji. Cechy te w połączeniu ze sprawną organizacją i  atmosferą miejsca podbijają serca młodych muzyków, wybitnych artystów i pedagogów oraz coraz liczniejszej, wielotysięcznej publiczności.

W latach poprzedzających budowę siedziby w Lusławicach zrealizowano szereg projektów autorskich: wśród nich znalazł się cykl warsztatów instrumentalnych i wokalnych „Spotkania z Mistrzem” będący platformą dialogu pomiędzy mistrzami XX wieku i artystami XXI wieku i program wydawniczy „Młodzi kompozytorzy” prezentujący i promujący dzieła młodej generacji polskich kompozytorów.

W nowej siedzibie w Lusławicach CENTRUM zainicjowało szereg projektów edukacyjnych i koncertowych wyznaczając główny nurt działalności instytucji na kolejne lata.

REALIZOWANE PROGRAMY:

LUSŁAWICKA ORKIESTRA TALENTÓW

Lusławicka Orkiestra Talentów jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W ramach realizowanego cyklicznie projektu, co 2 lata powołana zostaje dziecięca orkiestra smyczkowa złożona z laureatów Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej dla szkół muzycznych I stopnia. W skład zespołu wchodzi około 40 młodych muzyków z całej Polski dla których zaproszenie do Lusławickiej Orkiestry Talentów jest nagrodą za wybitne osiągnięcia a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem znakomitych muzyków – artystów i pedagogów, którzy czuwają nad artystycznym poziomem oraz procesem budowania zespołu. Podczas zrealizowanych dotychczas edycji LOT młodzi muzycy pracowali pod kierunkiem liderów uznanych polskich orkiestr (NOSPR, Sinfonietta Cracovia) oraz dzielili scenę z m.in.  Anne-Sophie Mutter, Apollon Musagete Quartet, czy Agatą Szymczewską. Opiekunem artystycznym i dyrygentem Lusławickiej Orkiestry Talentów jest Monika Bachowska.

FESTIWAL EMANACJE

Festiwal EMANACJE jest pierwszym wydarzeniem muzycznym spajającym całe Województwo Małopolskie. Jego oddziaływanie, ze względu na innowacyjność oraz skalę przedsięwzięcia, stopniowo emanować ma dalej, ukazując Małopolskę jako źródło ważnych artystycznych inicjatyw oraz jako miejsce, gdzie dziedzictwo kulturowe spotyka się z nowoczesnością. Nazwa Festiwalu – EMANACJE – nawiązuje bezpośrednio do początków drogi twórczej Patrona Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jego kariera bowiem rozpoczęła się m.in. od potrójnego zwycięstwa w II Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w 1959 roku. Wśród trzech zwycięskich utworów znalazły się „Emanacje” – kompozycja na 2 orkiestry smyczkowe 25-letniego wówczas Krzysztofa Pendereckiego. Nazwa wykorzystuje również symbolikę promieniowania muzyką wykonywaną i współtworzoną w Lusławicach, umożliwiając obcowanie ze sztuką najwyższej jakości melomanom – mieszkańcom i gościom regionu – w najpiękniejszych zakątkach Małopolski. Każdego roku, w miesiącach letnich na terenie całego województwa odbywa się 40 koncertów w wykonaniu zarówno uznanych gwiazd polskich i światowych scen jak i młodych, szczególnie uzdolnionych artystów. Festiwalowe wydarzenia łączą wyjątkowe doznania artystyczne z prezentacją bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu dzięki starannemu doborowi lokalizacji koncertów odbywających się w najpiękniejszych małopolskich zamkach, dworach, instytucjach kultury i perłach architektury świeckiej i sakralnej.

ZIMOWA I LETNIA AKADEMIA MUZYKI

Zimowa Akademia Muzyki w Lusławicach jest projektem dedykowanym młodym, uzdolnionym instrumentalistom – wyróżniającym się uczniom szkół muzycznych I oraz II stopnia z całej Polski. Przedsięwzięcie umożliwia utalentowanym muzykom kontakt z najwyższej klasy specjalistami – wybitnymi artystami i pedagogami. Program Akademii składa się z zajęć indywidualnych, dając szansę na rozwój artystyczny młodym adeptom sztuki w zakresie gry na instrumencie. Projekt uzupełniony jest zajęciami rekreacyjnymi i udziałem w koncertach oraz nagraniach odbywających się w tym czasie w lusławickim Centrum.  Akademia odbywa się w okresie ferii zimowych a w kolejnych turnusach warsztatów biorą udział dzieci i młodzież z całego kraju, pracując pod kierunkiem najlepszych polskich pedagogów.

Letnia Akademia Muzyki / Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker jest projektem obejmującym cykl mistrzowskich kursów kameralnych kierowanych do najbardziej utalentowanych uczniów i studentów polskich szkół i uczelni artystycznych. Pedagogami są soliści i członkowie Filharmonii Berlińskiej i Scharoun Ensemble – utworzonego w ramach legendarnej orkiestry zespołu kameralnego. Pierwsza edycja Akademii odbyła się w sierpniu 2014r. i została entuzjastycznie przyjęta przez młodych uczestników. Kolejne jej edycje odbywają się w Lusławicach w okresie letnim a mistrzowskie warsztaty kameralistyki każdorazowo wieńczą wspólne koncerty studentów i pedagogów w ramach festiwalu EMANACJE a także specjalne koncerty w Niemczech.

Akademia ma na celu umożliwienie i ułatwienie utalentowanym instrumentalistom młodego pokolenia mistrzowskiej edukacji pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów w Europie. Projekt obejmuje mistrzowskie kursy kameralistyki w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot i waltornia.

 

Powyższe, kluczowe programy uzupełniane są licznymi wydarzeniami koncertowymi i edukacyjnymi realizowanymi w Centrum.  Każdego roku instytucja organizuje lub współorganizuje łącznie ok. 150-200 wydarzeń a liczba ich beneficjentów (publiczność koncertów i uczestnicy zajęć edukacji mistrzowskiej) waha się w granicach 30-50 tys. osób.

 

Comments are closed.