Nagroda Grammy dla Krzysztofa Pendereckiego!

[ A+ ] /[ A- ]

Nagroda Grammy dla Krzysztofa Pendereckiego!

Nagroda Grammy dla Krzysztofa Pendereckiego!

13.02.17 KrzysztofPenderecki


Profesor Krzysztof Penderecki został w ostatnich dniach laureatem dwóch prestiżowych laurów – nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora oraz nagrody Grammy w kategorii Muzyka Chóralna!
To już czwarta statuetka Grammy dla Krzysztofa Pendereckiego, w 2017 roku uhonorowany został za nagranie  dzieł wokalno-instrumentalnych z Chórem i Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod jego dyrekcją. Płyta „Penderecki conducts Penderecki vol.1” wydana przez Warner Music, to pierwszy album z cyklu nagrań pod batutą Profesora. Znajduje się na nim jeden z najnowszych otworów Pendereckiego – Dies Illa (2014) napisany z okazji 100. rocznicy wybuchu I Wojny Światowej a także dzieła nieco starsze – Hymny do św. Daniiła i św. Wojciecha oraz słynne Psalmy Dawida z 1958 roku.
Natomiast w ubiegłym tygodniu, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia XVIII Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, która trafiła do Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Nagroda przyznawana jest corocznie za osiągnięcia i zasługi dla polskiego dziedzictwa kulturowego. W tegorocznym uzasadnieniu napisano m.in.: „za konsekwentne wspieranie utalentowanych muzyków i powołanie do życia Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – wyjątkowej przestrzeni, gdzie uzdolniona muzycznie młodzież może rozwijać swoją wrażliwość i udoskonalać swój warsztat, współpracując z najwybitniejszymi wirtuozami z całego świata”.
Gratulujemy i zapraszamy do lektury tekstu laudacji Pana Prof Andrzeja Rottermunda, Przewodniczącego Kapituły Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora!

Laudatio 

Comments are closed.