Zdjęcie

VISITS

"KRZYSZTOF PENDERECKI - HERITAGE OF POLISH 20TH AND 21ST CENTURY MUSIC"

EXHIBITION OPENING HOURS

Saturday- Sunday: 2:00 - 5:30 p.m.

It is possible to make a reservation for other days and time for organised groups of 10 people or more. In order to make a reservation, please contact us at (0048) 14 665 10 30.

Visit schedule:

1:50 p.m. - filling in Covid19 -related forms

2-3:30 p.m. - visiting the Multimedia Exhibition

3:30 p.m. – walk from the Centre to the Arboretum

3:45 - 5:15 p.m. - guided tour around the Arboretum

You are invited to visit the cafeteria in the foyer, which is open during the exhibition’s opening hours.

TICKETS

PRICES:

Visit (Exhibition plus Arboretum):

Standard: 25 PLN

Discount*: 15 PLN

Group: 15 PLN (10 people and more)

Tickets are available online or in the ticket vending machine at the Centre (card payments only).

*The following guests are entitled to discount tickets upon presenting a relevant document:

  • school students
  • university students
  • seniors plus 65
  • pensioners
  • holders of Karta Dużej Rodziny
  • disabled
  • teachers
  • war veterans
  • honorary blood donors

The following people are entitled to free of charge entry:

  • holders of personal invitations issued by the Krzysztof Penderecki European Centre for Music
  • supervisors of school groups (1 per 10 children)
  • holders of severe disability certificates
  • holders of Polish military orders
  • museum employees registered in the National Registry of Museums
  • members of the International Council of Museums and the International Council on Monuments and Site
  • holders of Karty Polaka, provided for in the Act of 7th September 2007 on Karta Polaka (Journal of Laws no. 180, item 1280 ad of 2008 no 52, item 305.)


“KRZYSZTOF PENDERECKI - HERITAGE OF POLISH 20TH AND 21ST CENTURY MUSIC”

SUBJECT

Interactive exhibition “Krzysztof Penderecki - Heritage of Polish 20st and 21st century Music” presents the output of contemporary Polish composers with the use of latest audiovisual technologies and multimedia systems. The exhibition, designed by Mirosław Nizio and NIZIO DESIGN INTERNATIONAL, rearranges the space, creating new quality and stylistic harmony with the minimalist architecture of the Centre.

The exhibition emphasizes the special role of Krzysztof Penderecki and his impressive contribution to the development of Polish and global culture by portraying the composer on the rich background of newest Polish music and prominent Polish composers. Substantive content of the exhibition is mostly based on private collections and archives of Elżbieta and Krzysztof Penderecki, kept at the composer’s archives at the European Centre for Music. Thanks to the cooperation with the PWM Edition, part of the exposition presents the unique project called “100/100. Musical decades of freedom”. Remaining materials were prepared by the Centre’s content specialists and enriched by audio and video resources obtained via license agreements from producers of concerts, spectacles or recordings.

The exhibition is particularly meaningful because of its location. The exhibition is held at the European Centre for Music which was Penderecki’s dream brought to life, in direct vicinity of the manor house and park in Lusławice, the places where most of the works by Maestro were composed.

Gallery

Useful information

You are invited to use our large parking lot for cars and buses. Here is the exact address of the Centre: Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn, GPS: 49°51’19.94″N 20°49’44.64″E

Due to the epidemiological situation, prior to your visit, please fill in the medical declaration and hand it to the guide. Submission of the covid form is the condition of participation in the visit. Groups not bigger than 40 are allowed to participate in the tour. Participants are obliged to cover mouths and noses and to be familiar with the Visiting Rules and Regulations.

Accessibility

• Mobility disability

If you are in a wheelchair or suffer from another type of physical impairment, do not hesitate to contact us. In order to arrange for an assisted visit, we kindly ask you to send a message 7 days before the planned visit.

• hearing impairment

Polish sign language translator does not participate in standard tours. If you are planning to visit us with a group involving hearing impaired people, please contact the accessibility manager of the Centre.

• visual impairment

If you are a visually impaired person, you may benefit from an assistance service. In order to do this, please contact the accessibility manager 7 days before the planned visit.

Contact details of accessibility manager and description of the Centre and the surrounding area are available on the Centre Accessibility page.


EU-finanse.png#asset:2231

W latach 2017-2018 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego realizować będzie nowoczesną, interaktywną ekspozycję prezentującą dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku. Projekt zakłada aranżację istniejącej przestrzeni bez istotnej ingerencji w konstrukcję budynku. Planowane jest użycie nowoczesnych technologii audiowizualnych oraz systemów multimedialnych tworzących przestrzeń wypełnioną światłem, dźwiękiem i obrazem, w której widzowie zapoznawać się będą z treścią wystawy. Ekspozycja przyjmie formę ścieżek dydaktycznych przybliżających proces komponowania, sferę inspiracji i jej splotów z życiem artysty. Podkreślając szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i europejskiej kultury, ekspozycja prezentować będzie bogactwo polskiej muzyki najnowszej i jej twórców: od Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, przez Witolda Lutosławskiego, Grażynę Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego, aż po awangardowych twórców komponujących obecnie. Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów jego rozwoju. Planowana ekspozycja poszerzy ofertę Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego skierowaną do szerokiego spektrum odbiorców – zarówno tych, którzy regularnie odwiedzają CENTRUM podczas organizowanych w nim wydarzeń, jak i nowych Gości.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 439 509,42 PLN. Jego finansowanie, na mocy umowy nr POIS.08.01.00-00-1022/16-00, zapewnione jest w wysokości 2 318 090,90 PLN środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020) oraz w wysokości 409 073,10 PLN w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto, projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 409 073,10 PLN oraz ze środków Stowarzyszenia Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki w wysokości 233 172,32 PLN.

unijne-01.jpg#asset:839