Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie : Mistrzowski kurs wiolonczelowy - prof. Arto Noras


Termin: 25-30 listopada 2018


Miejsce: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach


Kurs jest przeznaczony dla studentów i absolwentów akademii muzycznych oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych stopnia licealnego i gimnazjalnego. Dotyczy to uczestników czynnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 listopada 2018 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników czynnych na podstawie przesłanych zgłoszeń, opisu osiągnięć artystycznych oraz przesłanych nagrań.

wpisz nazwę szkoły lub uczelni do której uczęszczasz l

Forma uczestnictwa

wpisz maksymalnie pięć najważniejszych Twoim zdaniem osiągnięć w dotychczasowej edukacji i karierze muzycznej

Jeśli chcesz się podzielić Twoimi nagraniami opublikowanymi w internecie (Youtube lub inne) - wklej tutaj link