Podaj swoje imię
Podaj swoje nazwisko
Podaj swój numer PESEL
Podaj nazwę szkoły muzycznej, w której się uczysz
Klasa
Wybierz z listy instrument, na którym grasz
Podaj imię i nazwisko swojego nauczyciela instrumentu
Podaj 5 najważniejszych według Ciebie osiągnięć w swojej dotychczasowej edukacji artystycznej
Podaj link do swojego nagrania audio-video. Jeśli nie posiadasz linku, wpisz BRAK NAGRANIA.
Podaj swój numer telefonu kontaktowego
Podaj swój adres e-mail