Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.penderecki-center.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Niektóre linki oraz grafiki nie posiadają alternatywnego tekstu oraz informacji o docelowym miejscu przekierowania;

• Niektóre teksty oraz ikony na grafikach nie posiadają odpowiedniego kontrastu.

Wyłączenia

Na podst. art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. 2019 poz. 848) wyłączone z obowiązku posiadania napisów oraz audiodeskrypcji zostają filmy, które zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. Jeśli potrzebujesz udostępnienia któregoś z nich, skontaktuj się z nami. Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zostają mapy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kula-Langer, dostepnosc@penderecki-center.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609494644. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ADRES:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego,
Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn

OTOCZENIE:

Siedziba Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego to nowoczesny budynek o kształcie prostopadłościanu, zajmujący ok. 1 ha powierzchni. Wokół znajduje się dużo zieleni. Cały teren jest ogrodzony, a jego powierzchnia to ponad 5 hektarów. Na parking prowadzą dwie bramy wjazdowe. Aby podjechać do głównego wejścia najlepiej skorzystać z pierwszej z nich. Przeszklone foyer sali koncertowej otoczone jest drewnianą kolumnadą. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej, natomiast wejście do biur od strony północnej.

PARKING:

Dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono dwa miejsca parkingowe, które znajdują się po prawej stronie od głównego wejścia. Istnieje także możliwość podjazdu pod same drzwi wejściowe, gdzie obsługa widowni chętnie udzieli wszelkich informacji oraz pomocy. Na drodze do głównego wejścia od parkingu dla osób z niepełnosprawnościami nie ma barier architektonicznych, można swobodnie podjechać wózkiem. Pozostałe miejsca parkingowe znajdują się dookoła budynku. Przy pierwszej bramie zlokalizowany jest również duży parking z nawierzchnią szutrową.

DOJAZD DO CENTRUM:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego znajduje się w miejscowości Lusławice, 2 km od centrum miasteczka Zakliczyn nad Dunajcem. To tu znajduje się główny przystanek dla autobusów kursujących z Krakowa, Tarnowa i Gorlic. Do Centrum można dostać się stamtąd taksówkami, które mają swój postój tuż przy przystanku autobusowym w Zakliczynie.

PRZESTRZEŃ W BUDYNKU CENTRUM:

Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja. Można tam uzyskać informacje dotyczące przypisanego miejsca i pomoc obsługi widowni. Na lewo od recepcji jest wejście do foyer. Na wprost znajduje się szatnia, do której można swobodnie podejść lub podjechać wózkiem. Toalety można znaleźć po prawej i lewej stronie szatni. Po lewej męska, po prawej damska i dla osób z niepełnosprawnościami. Wejścia na parter sali koncertowej znajdują się po obu stronach foyer. W sumie jest ich sześć. Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz. Widownia sali koncertowej to 650 miejsc, z których 400 ulokowanych jest na parterze w 16 rzędach. Pierwszych jedenaście znajduje się na płaskiej powierzchni. Po każdej stronie rzędów I-X można swobodnie ustawić dwa wózki. Rzędy XII-XVI znajdują się na schodkach (załącznik: plan widowni). Na balkon można dostać się jedynie schodami (brak windy). Znajduje się tam 10 rzędów. Siedem umieszczonych jest na podwyższeniu, na które prowadzą stopnie. Trzy pozostałe rzędy (A,B,C) znajdują się wzdłuż ścian, przy barierkach. W Centrum znajdują się także sale kameralna, konferencyjna, pokoje ćwiczeń, biblioteka oraz część noclegowa (załącznik: plan Centrum). Osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się po budynku dzięki pochylniom.

TOALETY:

W Centrum znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami - we foyer, części dydaktycznej oraz noclegowej. W swobodnym poruszaniu się wewnątrz pomagają kontrastowe oznaczenia. W toalecie dostępnej we foyer znajduje się alarm przyzywowy.

Informacje dodatkowe

Chcesz nas odwiedzić? Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

KOORDYNATORZY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Marta Kula-Langer
e-mail: marta.langer@penderecki-center.pl,
tel. 14 665 10 30, SMS: 609 494 644 (pn. – pt. 08:00-16:00)

Katarzyna Daniel
e-mail: katarzyna.daniel@penderecki-center.pl,
tel. 14 665 10 30, SMS: 600 068 391 (pn. – pt. 08:00-16:00)

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:
Oferta koncertowa Centrum jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Serdecznie zapraszamy również z asystentem lub psem-przewodnikiem. Po Ekspozycji multimedialnej „KRZYSZTOF PENDERECKI – DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX i XXI WIEKU” oraz Arboretum Krzysztofa Pendereckiego oprowadza Przewodnik. Do dyspozycji są również audioprzewodniki w wersji audiodeskryptywnej i przewodniki w formie poręcznego tyfloplanu wraz z opisami w Alfabecie Braille'a.

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:
W sali koncertowej znajduje się pętla indukcyjna. Obejmuje ona 27 miejsc w III rzędzie na parterze. Jest zamontowana na stałe i aktywna podczas każdego koncertu. Ekspozycję multimedialną można zwiedzić za pomocą audioprzewodnika, w którym dostępna jest ścieżka zwiedzania w Polskim Języku Migowym. W zwiedzaniu nie uczestniczy tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, skontaktuj się z koordynatorem dostępności na dwa tygodnie przed planowaną wizytą, a postaramy się zapewnić tłumaczenie.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:
Budynek Centrum nie posiada barier architektonicznych, które mogłyby utrudniać dostęp osobom poruszającym się na wózkach. Z myślą o uczestnikach kursów mistrzowskich z niepełnosprawnością ruchu w Centrum dostępny jest przestronny pokój z dostosowaną łazienką. W sali koncertowej dla osób na wózkach przeznaczone są miejsca po bokach rzędów I-X na parterze, po dwa przy każdym rzędzie. W sumie w ten sposób można ustawić do 20 wózków. Jedynym miejscem niedostępnym dla osób na wózkach jest balkon sali koncertowej, na który można dostać się jedynie schodami. Centrum nie dysponuje windą ani platformą schodową. Jeżeli planujesz zwiedzić Arboretum i chcesz zgłosić nam swoje potrzeby związane z poruszaniem się, skontaktuj się z nami, by otrzymać przydatne informacje czy pomoc asystenta. Możliwości poruszania się po parku są ściśle związane z warunkami atmosferycznymi. Droga zwiedzania prowadzi alejkami o nawierzchni szutrowej, kamienistej oraz schodami, które można ominąć poruszając się trawnikiem po nachylonym zboczu. Ekspozycja multimedialna nie jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach – część zbiorów znajduje się na wysokości uniemożliwiającej pełny odbiór oferty. Aby zorganizować pomoc asystenta, prosimy o wiadomość na kilka dni przed planowaną wizytą.

PRZEDPRZEWODNIK KONCERTOWY:BILETY NA KONCERTY I ZWIEDZANIE:
Ceny biletów na koncerty kształtują się w zależności od wydarzenia. Osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety ulgowe. Jeżeli zamierzasz przyjść z asystentem, poinformuj nas o tym przed zakupem biletu – przydzielimy dla niego bezpłatne miejsce. Koszt biletu ulgowego na zwiedzanie Ekspozycji i parku w Lusławicach to 17 złotych. Osoby z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich asystenci są zwolnieni z opłaty za wstęp.

ZAKUP BILETÓW:
Bilety na koncerty oraz zwiedzanie Ekspozycji i parku można zakupić przez internet poprzez stronę Centrum lub na miejscu, w specjalnym biletomacie, który znajduje po lewej stronie od wejścia do budynku. Przy biletomacie zawsze można uzyskać pomoc naszej obsługi widowni. W biletomacie możesz zapłacić tylko kartą.

ASYSTENT:
Jeżeli podczas wizyty w Centrum, zwiedzania Ekspozycji lub parku potrzebujesz pomocy asystenta, możemy go zapewnić. W tym celu prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wizytą: SMS: 609 494 644, e-mail: marta.langer@penderecki-center.pl.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść na widownię Centrum oraz zwiedzić park i Ekspozycję z psem przewodnikiem / psem asystentem.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU EWAKUACJI:
Wszystkie pomieszczenia budynku Centrum wyposażone są w system sygnalizacji pożaru. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory optyczno-akustyczne znajdują się nad każdym z wyjść z sali koncertowej. Ewakuacją do momentu przybycia straży pożarnej dowodzi kierownik techniczny budynku. Wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności powinny być osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się. W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać należy się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. Długość drogi ewakuacyjnej z sali koncertowej do wyjścia na zewnątrz obiektu to ok. 20 m.


PLAN BUDYNKU

PLAN SALI KONCERTOWEJ

informacja w Polskim Języku Migowym (PJM)

Opis Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w formie łatwej do czytania i rozumienia ETR

Dostępność Centrum dla osób z niepełnosprawnościami - wersja audio

Film o Ekspozycji multimedialnej „Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku” w wersji z AUDIODESKRYPCJĄ.

W 2020 roku Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zostało laureatem ogólnopolskiego Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego Lider Dostępności w kategorii duży obiekt użyteczności publicznej. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich pod patronatem Prezydenta RP.

Od 2017 roku Centrum bierze udział w projekcie „Małopolska. Kultura Wrażliwa” realizowanym przez Województwo Małopolskie oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Kultura Wrażliwa