ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI MULTIMEDIALNEJ ORAZ LUSŁAWICKIEGO ARBORETUM

DOTYK JESIENI W LUSŁAWICACH

Jesień – w naturze oferuje prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wówczas przyroda dotyka człowieka na różne sposoby. Feeria barw i kolorów ożywiona jesiennym deszczem. Tekstury pomarszczonych liści, rodzących się kasztanów i żołędzi. Obnażające się ze swoich szat drzewa, zachęcające do ich przytulenia. Miękkość wilgotnego mchu. Podobną różnorodnością cechuje się polska muzyka XX i XXI wieku, gdy w kraju zachodziło wiele przemian, które pozostawiły trwały ślad w działaniu artystów. Nowatorskie podchodzenie do sztuki, awangardowe bunty i sprzeciwy, muzyczne eksperymenty – obraz twórczości polskich kompozytorów, osadzony wokół dziedzictwa Krzysztofa Pendereckiego, można poznać podczas zwiedzania Ekspozycji multimedialnej. Warto również znaleźć czas na obcowanie ze zmieniającą się przyrodą podczas spacerów z przewodnikiem po lusławickim Arboretum. DOTYK JESIENI W LUSŁAWICACH stanowi ku temu doskonałą okazję.

Pełny harmonogram zwiedzania wraz z odnośnikami umożliwiającymi zakup biletów na poszczególne terminy znajdą Państwo poniżej. Wyjście do Arboretum odbywa się z budynku Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Bilety wstępu na zwiedzanie w cenie 27 zł/ normalny i 17 zł/ ulgowy* są dostępne na stronie bilety24.pl. Dzieci poniżej wieku szkolnego są zwolnione z opłat za wstęp. Liczba miejsc na zwiedzanie Arboretum jest ograniczona.

Istnieje możliwość rezerwacji zwiedzania w innych dniach i godzinach dla grup zorganizowanych (od 10 osób). W celu rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 14 665 10 30 lub na adres e-mail: zwiedzanie@penderecki-center.pl

Ze względu na plenerowy charakter wydarzenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zwiedzania Arboretum.

ECMKP informuje o aktualnie trwających pracach renowacyjnych Dworu Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich w Lusławicach.

_______________________________________

23.09 (sobota)

15:00–16:30 zwiedzanie Arboretum
16:30 powrót do Centrum
16:30–17:30 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________

24.09 (niedziela)

15:00–16:30 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej
16:30 wyjście do parku
16:30–18:00 zwiedzanie Arboretum

KUP BILET

_______________________________________

01.10 (niedziela)

15:00–16:30 zwiedzanie Arboretum
16:30 powrót z parku
16:30–18:00 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________

07.10 (sobota)

CERAMICZNE OPOWIEŚCI OGRODU – WERNISAŻ WYSTAWY OBRAZÓW STEFANII MICHAŁOWSKIEJ

15:00–16:00 zwiedzanie Arboretum
16:00– 18:00 wernisaż wystawy Stefanii Michałowskiej w kaplicy w Arboretum

KUP BILET

_______________________________________

08.10 (niedziela)

15:00–16:30 zwiedzanie Arboretum
16:30 powrót z parku
16:30–18:00 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________

14.10 (sobota)

15:00–16:30 zwiedzanie Arboretum
16:30 powrót z parku
16:30–18:00 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________

15.10 (niedziela)

14:00–14:45 zwiedzanie Arboretum
14:45 powrót z parku
14:45–15:30 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________

21.10 (sobota)

OGRÓD BEZ TAJEMNIC – 90 DRZEW NA 90 URODZINY MISTRZA

14:00 wyjście z przewodnikiem do Arboretum
14:15–17:00 zwiedzanie lusławickiej kolekcji drzew z opiekunem ogrodu Stanisławem Dudkiem

KUP BILET

_______________________________________

22.10 (niedziela)

15:00–16:30 zwiedzanie Arboretum
16:30 powrót z parku
16:30–18:00 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________

28.10 (sobota)

15:00–16:30 zwiedzanie Arboretum
16:30 powrót z parku
16:30–18:00 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________

29.10 (niedziela)

15:00–16:30 zwiedzanie Arboretum
16:30 powrót z parku
16:30–18:00 zwiedzanie Ekspozycji multimedialnej

KUP BILET

_______________________________________


*Bilet ulgowy, za okazaniem dokumentu stwierdzającego uprawnienie do ulgi, przysługuje:

  • uczniom;
  • studentom;
  • osobom powyżej 65. roku życia;
  • emerytom, rencistom;
  • posiadaczom Karty Seniora;
  • posiadaczom Karty Dużej Rodziny;
  • osobom z niepełnosprawnościami;
  • nauczycielom;
  • kombatantom;
  • honorowym dawcom krwi.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

  • posiadaczom imiennych zaproszeń wydanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego;
  • dzieciom poniżej wieku szkolnego;
  • opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na 10 dzieci);
  • osobom z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

   Osoby, którym przysługuje zwolnienie z opłaty za wstęp proszone są o zgłoszenie telefoniczne: 14 665 10 30, 14 666 43 00 lub mailowe: zwiedzanie@penderecki-center.pl

Ekspozycja multimedialna „KRZYSZTOF PENDERECKI – DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX i XXI WIEKU”

IDEA

Ekspozycja multimedialna „KRZYSZTOF PENDERECKI – DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX i XXI WIEKU” prezentuje dorobek polskiej muzyki najnowszej z użyciem nowoczesnych technologii audiowizualnych oraz systemów multimedialnych. Projekt wystawy stworzony przez Mirosława Nizio i zespół NIZIO DESIGN INTERNATIONAL aranżuje istniejącą przestrzeń, tworząc nową jakość i jedność stylistyczną z minimalistyczną architekturą CENTRUM.

Wystawa podkreśla szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i ogólnoświatowej kultury, ukazując związanego z Lusławicami kompozytora na tle bogactwa polskiej muzyki najnowszej oraz jej wybitnych twórców. Warstwa merytoryczna Ekspozycji opiera się przede wszystkim na prywatnych zbiorach i archiwaliach Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich przechowywanych w archiwum kompozytora w Europejskim Centrum Muzyki. Dzięki współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w części Ekspozycji wykorzystano opracowania unikatowego w skali światowej przedsięwzięcia „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”. Pozostałe materiały zostały przygotowane przez zespół merytoryczny Centrum oraz poszerzone o zasoby audio i wideo pozyskane na zasadzie licencji od producentów koncertów, spektakli czy nagrań.

Szczególnego znaczenia nadaje Ekspozycji fakt zlokalizowania jej w miejscu tak bliskim kompozytorowi, gdzie zmaterializowało się jedno z największych marzeń twórcy – Europejskie Centrum Muzyki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dworu i parku w Lusławicach, miejscu pracy twórczej Mistrza.

Galeria zdjęć

Arboretum Krzysztofa Pendereckiego

Arboretum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach to wyjątkowa kolekcja dendrologiczna, która składa się przede wszystkim z 16-hektarowego parku ze zbiorem ponad 2000 gatunków drzew i krzewów – unikalnych w skali Europy. Znajduje się tam również zabytkowy Dwór z XVIII wieku oraz sąsiadujący z nim XVI-wieczny Lamus, a także Mauzoleum Fausta Socyna.

W XVI–XVII wieku mieszkali tu bracia polscy, a w dwudziestoleciu międzywojennym z Lusławicami związał się wybitny malarz Jacek Malczewski. Od 1975 roku w dzieje tej miejscowości na trwale wpisał się Krzysztof Penderecki, komponując nadzwyczajne, botaniczne dzieło – rozległy park. Tworzenie Arboretum trwało ponad 40 lat. To najdłużej powstająca kompozycja artysty. Dzieło życia, symboliczna IX symfonia. W otoczeniu ukochanych przez kompozytora drzew znajduje się odrestaurowany, XVIII-wieczny Dwór wraz z zabytkowym Lamusem oraz symboliczny grób Fausta Socyna. W Lusławicach zmaterializowało się jedno z największych marzeń twórcy – Europejskie Centrum Muzyki. Instytucja ta wraz z niezwykłym Arboretum są swoistym domknięciem cyklu ośmiu symfonii w katalogu dzieł kompozytora. To dzieło wciąż trwa.

„Sadzenie drzew to moje stałe, ulubione zajęcie. Bez tego nie znalazłbym równowagi. Drzewa zostaną.”
Krzysztof Penderecki 1933–2020

Galeria zdjęć

Informacje organizacyjne

Na miejscu znajduje się obszerny parking dla samochodów osobowych i autokarów.
Dokładny adres Centrum: Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn, GPS: 49°51’19.94″N 20°49’44.64″E
Jednorazowo w zwiedzaniu może wziąć udział grupa nie większa niż 50 osób. Osoby biorące udział w zwiedzaniu są zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem Zwiedzania.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami


• niepełnosprawność ruchu
Jeżeli poruszasz się na wózku lub masz inne problemy z poruszaniem się, skontaktuj się z nami. Aby zorganizować pomoc asystenta, prosimy o wiadomość na 7 dni przed planowaną wizytą.

• niepełnosprawność słuchu
W zwiedzaniu nie będzie uczestniczył tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jeżeli planujesz odwiedzić nas z grupą osób z dysfunkcjami słuchu, skontaktuj się z koordynatorem dostępności Centrum.

• niepełnosprawność wzroku
Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością wzroku możesz skorzystać z pomocy asystenta – w tym celu prosimy o kontakt z koordynatorami dostępności na 7 dni przed planowaną wizytą.
W zakładce Dostępność Centrum znajdziesz kontakty do koordynatorów dostępności, opis otoczenia i samego obiektu Centrum.

Informacje o dofinansowaniach i przyznanych środkach

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa
EU-finanse.png#asset:2231


W latach 2017–2018 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego realizować będzie nowoczesną, interaktywną ekspozycję prezentującą dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku. Projekt zakłada aranżację istniejącej przestrzeni bez istotnej ingerencji w konstrukcję budynku. Planowane jest użycie nowoczesnych technologii audiowizualnych oraz systemów multimedialnych tworzących przestrzeń wypełnioną światłem, dźwiękiem i obrazem, w której widzowie zapoznawać się będą z treścią wystawy. Ekspozycja przyjmie formę ścieżek dydaktycznych przybliżających proces komponowania, sferę inspiracji i jej splotów z życiem artysty. Podkreślając szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i europejskiej kultury, ekspozycja prezentować będzie bogactwo polskiej muzyki najnowszej i jej twórców: od Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, przez Witolda Lutosławskiego, Grażynę Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego, aż po awangardowych twórców komponujących obecnie. Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów jego rozwoju. Planowana ekspozycja poszerzy ofertę Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego skierowaną do szerokiego spektrum odbiorców – zarówno tych, którzy regularnie odwiedzają CENTRUM podczas organizowanych w nim wydarzeń, jak i nowych Gości.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 571 292,69 PLN. Jego finansowanie, na mocy umowy nr POIS.08.01.00-00-1022/16-00, zapewnione jest w wysokości 2 318 090,90 PLN środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020) oraz w wysokości 409 073,10 PLN w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto, projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 409 073,00 PLN oraz ze środków Stowarzyszenia Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki w wysokości 364 955,69 PLN.

unijne-01.jpg#asset:839

​Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014–2020

Informujemy, iż dla instytucji biorących udział we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (sekcja 9.1.4.), przewidziano mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w realizowanych w ramach Programu projektach.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

skorzystać z formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.g...

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl


Zgłoszenie nieprawidłowości: https://www.pois.gov.pl/strony...

Przeciwdziałanie nadużyciom: https://www.pois.gov.pl/strony...