Prezentacje

Zdjęcie

PREZENTACJE to cykl koncertów mających na celu promocję młodych, wybitnych instrumentalistów u progu kariery estradowej, laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów. Centrum od lat z dumą wspiera i inspiruje obiecujących muzyków w ich artystycznym rozwoju. Muzyczne portfolio artystów cyklu Prezentacji, jest kontynuacją działań instytucji dedykowanych talentom najmłodszego pokolenia.
penderecki-center.pl/prezentacje

Zimowa i Letnia Akademia Muzyki

Zdjęcie

Zimowa Akademia Muzyki w Lusławicach jest projektem dedykowanym młodym, uzdolnionym instrumentalistom – wyróżniającym się uczniom szkół muzycznych I oraz II stopnia z całej Polski. Przedsięwzięcie umożliwia utalentowanym muzykom kontakt z najwyższej klasy specjalistami – wybitnymi artystami i pedagogami. Program Akademii składa się z zajęć indywidualnych, dając szansę na rozwój artystyczny młodym adeptom sztuki w zakresie gry na instrumencie. Projekt uzupełniony jest zajęciami rekreacyjnymi i udziałem w koncertach oraz nagraniach odbywających się w tym czasie w lusławickim Centrum.  Akademia odbywa się w okresie ferii zimowych a w kolejnych turnusach warsztatów biorą udział dzieci i młodzież z całego kraju, pracując pod kierunkiem najlepszych polskich pedagogów.

Letnia Akademia Muzyki to prestiżowy projekt edukacyjny obejmujący mistrzowskie kursy solowe i kameralne kierowane do utalentowanych młodych muzyków – studentów polskich uczelni artystycznych i ostatnich klas szkół średnich.  Akademia ma na celu umożliwienie i ułatwienie wyróżniającym się  instrumentalistom młodego pokolenia edukacji pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów w Europie. W 2014 roku zainaugurowana została współpraca z Filharmonią Berlińską a pedagogami Akademii zostali soliści i członkowie Berliner Philharmoniker oraz Scharoun Ensemble – utworzonego w ramach legendarnej orkiestry zespołu kameralnego. Letnia Akademia obejmuje kameralne i solowe kursy mistrzowskie w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot i waltornia. W warsztatach każdego roku bierze udział ponad 30 studentów wybranych w drodze konkursowej.
Projekt współorganizowany jest przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i Stowarzyszenie Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego Międzynarodowe Centrum Muzyki przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego i Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Lusławicka Orkiestra Talentów

Zdjęcie

Lusławicka Orkiestra Talentów jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W ramach realizowanego cyklicznie projektu, co 2 lata powołana zostaje dziecięca orkiestra smyczkowa złożona z laureatów Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej dla szkół muzycznych I stopnia. W skład zespołu wchodzi około 40 młodych muzyków z całej Polski dla których zaproszenie do Lusławickiej Orkiestry Talentów jest nagrodą za wybitne osiągnięcia a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem znakomitych muzyków – artystów i pedagogów, którzy czuwają nad artystycznym poziomem oraz procesem budowania zespołu. 

Zadaniem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie specyfiki gry zespołowej i orkiestrowej. Spotkania w Lusławicach  umożliwiają najmłodszym muzykom z całej Polski poznanie się, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla dalszego kształcenia. Podczas zrealizowanych dotychczas edycji LOT młodzi muzycy pracowali pod kierunkiem liderów uznanych polskich orkiestr (NOSPR, Sinfonietta Cracovia) oraz dzielili scenę z m.in.  Anne-Sophie Mutter, Apollon Musagete Quartet, czy Agatą Szymczewską. Opiekunem artystycznym i dyrygentem Lusławickiej Orkiestry Talentów jest Monika Bachowska.

Festiwal Emanacje

Zdjęcie

9. edycja Festiwalu EMANACJE trwała od 4 lipca do 29 sierpnia 2021 roku. Trzy nurty tegorocznych Emanacji, wraz ze znakomitymi artystami zaproszonymi do udziału w Festiwalu, tworzyły niezwykłe konteksty i ciekawe zestawienia repertuarowe.

Szczegóły opis i harmonogram wydarzeń Festiwalu dostępny jest na podstronie www.emanacje.pl

IDEA

Największe w regionie i jedno z największych w Polsce wydarzenie artystyczne przez całe lato ożywiające Małopolskę.

Nazwa festiwalu nawiązuje do młodzieńczego utworu Krzysztofa Pendereckiego. Napisane w 1959 roku „Emanacje” na dwie orkiestry smyczkowe zdobyły trzecią nagrodę na II Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w kwietniu 1959 roku. Pierwsze i drugie miejsce zajęły… również dzieła zaledwie 25-letniego wówczas kompozytora. Pierwsza edycja festiwalu EMANACJE odbyła się w 2013 roku – roku jubileuszu 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Europejskie Centrum Muzyki w kooperacji z kilkudziesięcioma partnerskimi instytucjami kultury przygotowało wówczas 80 koncertów i spektakli festiwalowych. W kolejnych latach utrwaliła się formuła festiwalu obejmująca corocznie 40 wydarzeń.

W miesiącach letnich festiwalowe wydarzenia odbywają się w każdy weekend oferując małopolskiej publiczności i gościom regionu bogatą ofertę muzyczną w wykonaniu najlepszych muzyków młodego pokolenia oraz ich mistrzów. Repertuar koncertów obejmuje recitale solowe, koncerty kameralne, jak również muzykę symfoniczną i jazz. Wykonawcami są znakomite zespoły orkiestrowe i chóralne, dyrygenci, soliści i kameraliści oraz utalentowani i utytułowani artyści młodego pokolenia.

Festiwal EMANACJE to nie tylko seria koncertów, to także festiwal – symbol: powiększającego się kręgu uczestników koncertów, ukazywania walorów i potencjału nowych ośrodków oraz dróg prowadzących od uznanych centrów życia muzycznego do nowych miejsc i odbiorców. Program festiwalu to propozycja muzyczno-architektonicznej podróży. Wyznaczony przez kolejne wydarzenia szlak prowadzi przez miejsca niezwykłe, czasem popularne, czasem zapomniane, ale z pewnością warte odwiedzenia. Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach i Szymbarku, zabytkowe kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, liczne zabytki sakralne i małopolskie zamki w Niepołomicach, Nowym Wiśniczu, Suchej Beskidzkiej, Dębnie, Dwór I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Willa Karola Szymanowskiego „Atma” w Zakopanem - to tylko część z kilkudziesięciu pereł polskiej kultury i architektury na festiwalowej mapie. Sercem Emanacji jest niezmiennie CENTRUM w Lusławicach, gdzie odbywają się największe wydarzenia i koncerty symfoniczne i skąd artyści wyruszają na festiwalowy szlak.

EDYCJE 2013 - 2018