Podgląd na żywo

Sala Koncertowa

Autorem projektu siedziby CENTRUM jest krakowskie Biuro Architektoniczne DDJM. Sercem obiektu jest sala koncertowa dla 650 słuchaczy. Estrada o powierzchni 200 metrów kwadratowych zaprojektowana została z myślą o wszechstronnym zastosowaniu. Ruchomy orkiestron umożliwia wystawianie dzieł operowych i baletowych. Salę wyposażono w urządzenia niezbędne do organizacji konferencji, sympozjów i spotkań.

Akustyka sali spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Zastosowano wyłącznie materiały naturalne, drewno dębowe i świerkowe. Specjalistycznych konsultacji w zakresie wibroakustyki udzielało renomowane niemieckie biuro BBM Müller. W rezultacie sala koncertowa należy do najznakomitszych obiektów o porównywalnej wielkości w Europie, co potwierdzają zarówno występujący w Lusławicach wybitni artyści, jak i specjaliści branży fonograficznej. Salę wyposażono w nowoczesne zaplecze studyjne umożliwiające profesjonalną rejestrację audiowizualną wydarzeń.


Kampus

W części dydaktycznej CENTRUM realizowane są programy edukacyjne, kursy i warsztaty artystyczne. Uczestnicy programów mają do dyspozycji salę kameralną, salę konferencyjną, pokoje ćwiczeń, bibliotekę, studio nagrań, garderoby oraz kuchnię i jadalnię. Obszerny pawilon mieszkalny kampusu może gościć 100 osób. Całość wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturę techniczną. W niedalekiej przyszłości pięć hektarów otaczającej budynek działki przeistoczy się w pomnik przyrody. Przestrzeń wokół obiektu przeznaczono bowiem na założenie parkowe, nad realizacją którego czuwa Krzysztof Penderecki, patron CENTRUM i wielki miłośnik drzew.

Galeria rzeźb

WSPÓŁBRZMIENIE SZTUK – GALERIA RZEŹB PROF. ADAMA MYJAKA W EUROPEJSKIM CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

(...) To wyjątkowe miejsce nie tylko stymuluje rozwój młodych muzycznych talentów ale również pozwala swym gościom zapoznać się z innymi formami sztuki. Realizuje to projekt „Współbrzmienie sztuk”, stworzony przez pierwszego dyrektora CENTRUM Adriannę Poniecką-Piekutowską. Galeria Adama Myjaka stanowi otwarcie tego przedsięwzięcia, a powstała Galeria Polskiego Plakatu Muzycznego drugiej połowy XX wieku, jest kontynuacją przemyśleń na temat tego interdyscyplinarnego projektu.
Twórczość Adama Myjaka należy sklasyfikować jako zjawisko absolutnie wyjątkowe a sam artysta jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich rzeźbiarzy. Cechuje go permanentny niepokój twórczy i ciągła potrzeba wyrażania własnej wizji świata. Robi to w sposób dla siebie oczywisty – rzeźbi. Swój świat odnalazł poza utartymi szablonami i formami sztuki. To miejsce pełne ludzkich głów, popiersi, figur lub ich fragmentów.

(fragment wstępu do Katalogu galerii autorstwa Marii Kurpik)

Deklaracja Dostępności Cyfrowej dla strony https://penderecki-center.pl/

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Elementy w ramach wyskakujących okien aktualności (pop-up) nie są dostępne dla czytników ekranu;

Niektóre linki oraz grafiki nie posiadają alternatywnego tekstu oraz informacji o docelowym miejscu przekierowania;

Niektóre teksty oraz ikony na grafikach nie posiadają odpowiedniego kontrastu;

Tytuł strony nie jest zdefiniowany;

Na podst. art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. 2019 poz. 848): wyłączone z obowiązku posiadania napisów oraz audiodeskrypcji zostają filmy, które zostały opublikowane przed 23.09.2020 wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zostają mapy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie można użyć standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Cygan, dostepnosc@penderecki-center.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 665 10 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

OTOCZENIE: Siedziba Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego to nowoczesny budynek o kształcie prostopadłościanu, zajmujący ok. 1 ha powierzchni. Wokół znajduje się dużo zieleni. Cały teren jest ogrodzony, a jego powierzchnia to ponad 5 hektarów. Na parking prowadzą dwie bramy wjazdowe. Aby podjechać do głównego wejścia najlepiej skorzystać z pierwszej z nich. Przeszklone foyer sali koncertowej otoczone jest drewnianą kolumnadą. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej, natomiast wejście do biur od strony północnej. Na drodze do głównego wejścia od parkingu dla osób z niepełnosprawnościami nie ma barier architektonicznych, można swobodnie podjechać wózkiem. Pozostałe miejsca parkingowe znajdują się dookoła budynku. Przy pierwszej bramie zlokalizowany jest również duży parking z nawierzchnią szutrową.

DOJAZD DO CENTRUM: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego znajduje się w miejscowości Lusławice, 2 km od centrum miasteczka Zakliczyn nad Dunajcem. To tu znajduje się główny przystanek dla autobusów kursujących z Krakowa, Tarnowa i Gorlic. Do Centrum można dostać się stamtąd taksówkami, które mają swój postój tuż przy przystanku autobusowym w Zakliczynie. Przed budynkiem Centrum znajduje się duży parking dla samochodów osobowych oraz autokarów. Dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono dwa miejsca parkingowe, które znajdują się po prawej stronie od głównego wejścia. Istnieje także możliwość podjazdu pod same drzwi wejściowe, gdzie obsługa widowni chętnie udzieli wszelkich informacji oraz pomocy.

PRZESTRZEŃ W BUDYNKU CENTRUM: Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja. Można tam uzyskać informacje dotyczące przypisanego miejsca i pomoc Obsługi Widowni. Na lewo od recepcji jest wejście do foyer. Na wprost znajduje się szatnia, do której można swobodnie podejść lub podjechać wózkiem. Toalety można znaleźć po prawej i lewej stronie szatni. Po lewej męska, po prawej damska i dla osób z niepełnosprawnościami. Wejścia na parter sali koncertowej znajdują się po obu stronach foyer. W sumie jest ich sześć. Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz. Widownia sali koncertowej to 650 miejsc, z których 400 ulokowanych jest na parterze w 16 rzędach. Pierwszych jedenaście znajduje się na płaskiej powierzchni i swobodnie można przy nich ustawić wózek. Kolejnych 5 rzędów znajduje się na schodkach (załącznik: plan widowni). Na balkon można dostać się jedynie schodami (brak windy). Znajduje się tam 10 rzędów. Siedem umieszczonych jest na podwyższeniu, na które prowadzą stopnie. Trzy pozostałe rzędy (A,B,C) znajdują się wzdłuż ścian, przy barierkach. W Centrum znajdują się także sale kameralna, konferencyjna, pokoje ćwiczeń, biblioteka oraz część noclegowa (załącznik: plan Centrum). Osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się po budynku dzięki pochylniom.

TOALETY W Centrum znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami. We foyer, części dydaktycznej oraz noclegowej. W swobodnym poruszaniu się wewnątrz pomagają kontrastowe oznaczenia. W toalecie dostępnej we foyer znajduje się alarm przyzywowy.

Dostępność Centrum dla osób z niepełnosprawnościami

Kultura powinna być dostępna dla każdego – bez względu na wiek, pochodzenie, status materialny czy poziom sprawności. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach stara się dostosowywać swoją ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Chcesz nas odwiedzić? Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

KOORDYNATORZY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Marta Kula-Langer

e-mail: marta.langer@penderecki-center.pl,

tel. 14 665 10 30,

SMS: 609 494 644


Katarzyna Cygan,

e-mail: katarzyna.cygan@penderecki-center.pl,

tel. 14 665 10 30,

SMS: 600 068 391


OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU:

Oferta koncertowa CENTRUM jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Serdecznie zapraszamy również z Asystentem lub psem-przewodnikiem.

Pracujemy nad udostępnieniem zwiedzania wystawy „Krzysztof Penderecki. Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku”. Duża jej część to materiały audio. Zrealizowana została audiodeskrypcja pozostałych treści ekspozycji – przestrzeni, zdjęć, filmów, eksponatów.

OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU:

W sali koncertowej znajduje się pętla indukcyjna. Obejmuje 80 miejsc, w pierwszych dwóch rzędach na parterze. Jest zamontowana na stałe. Aby otrzymać miejsce objęte pętlą indukcyjną prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności przynajmniej na dwie godziny przed rozpoczęciem koncertu.

W zwiedzaniu Parku w Lusławicach i ekspozycji nie uczestniczy tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, skontaktuj się z koordynatorem dostępności Centrum na dwa tygodnie przed planowaną wizytą, a postaramy się zapewnić tłumaczenie.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU:

Budynek Centrum nie posiada barier architektonicznych, które mogłyby utrudniać dostęp osobom poruszającym się na wózkach. Z myślą o uczestnikach kursów mistrzowskich z niepełnosprawnością ruchu w Centrum dostępny jest przestronny pokój z dostosowaną łazienką. W sali koncertowej dla osób na wózkach przeznaczone są miejsca po bokach rzędów I-XI na parterze, po dwa przy każdym rzędzie. W sumie w ten sposób można ustawić do 20 wózków. Jedynym miejscem niedostępnym dla osób na wózkach jest balkon sali koncertowej, na który można dostać się jedynie schodami. Centrum nie dysponuje windą ani platformą schodową.

Jeżeli planujesz zwiedzić park, a poruszasz się na wózku lub masz inne problemy z poruszaniem się, skontaktuj się z nami, by zapewnić pomoc Asystenta. Większość alejek ma szutrową nawierzchnię. Nie wszędzie też można wjechać wózkiem.

Wystawa poświęcona polskiej muzyce XX i XXI wieku nie jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach – część zbiorów znajduje się na wysokości uniemożliwiającej pełny odbiór oferty.

BILETY NA KONCERTY I ZWIEDZANIE

CENY BILETÓW

Ceny biletów na koncerty kształtują się w zależności od wydarzenia. Osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety ulgowe. Jeżeli zamierzasz przyjść z asystentem, poinformuj nas o tym przed zakupem biletu – przydzielimy dla niego bezpłatne miejsce.

Koszt biletu ulgowego na zwiedzanie wystawy i parku w Lusławicach to 15 złotych. Osoby z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności są zwolnione z opłaty za wstęp. Dla asystenta wstęp jest bezpłatny.

ZAKUP BILETÓW

Bilety na koncerty oraz zwiedzanie wystawy i parku można zakupić przez internet poprzez stronę Centrum lub na miejscu, w specjalnym biletomacie, który znajduje po lewej stronie od wejścia do budynku. Przy biletomacie zawsze można uzyskać pomoc naszej Obsługi Widowni. W biletomacie możesz zapłacić tylko kartą.

ASYSTENT

Jeżeli podczas wizyty w Centrum, zwiedzania wystawy lub parku potrzebują Państwo pomocy Asystenta, możemy go zapewnić. W tym celu prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wizytą:

SMS: 609 494 644

e-mail: marta.langer@penderecki-center.pl

Osoba z niepełnosprawnością może wejść na widownię Centrum oraz zwiedzić park i wystawę z psem przewodnikiem / psem asystentem.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU EWAKUACJI

Wszystkie pomieszczenia budynku Centrum wyposażone są w system sygnalizacji pożaru. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory optyczno-akustyczne znajdują się nad każdym z wyjść z sali koncertowej. Ewakuacją do momentu przybycia straży pożarnej dowodzi kierownik techniczny budynku. Wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności powinny być osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się.

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać należy się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

Długość drogi ewakuacyjnej z sali koncertowej do wyjścia na zewnątrz obiektu to ok. 20 m.


PLAN BUDYNKU

PLAN SALI KONCERTOWEJ

informacja w Polskim Języku Migowym (PJM)

Opis Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w formie łatwej do czytania i rozumienia ETR

Dostępność Centrum dla osób z niepełnosprawnościami - wersja audio

W 2020 roku Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zostało laureatem ogólnopolskiego Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego Lider Dostępności w kategorii duży obiekt użyteczności publicznej. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich pod patronatem Prezydenta RP.

Od 2017 roku Centrum bierze udział w projekcie „Małopolska. Kultura Wrażliwa” realizowanym przez Województwo Małopolskie oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

baner_710_385.jpg#asset:1265

Dofinansowanie UE

Projekt:

”Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach”

Nr Projektu:

POIS.11.02.00-00-047/08

Beneficjent:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Umowa

Umowa dotycząca dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Piotra Żuchowskiego oraz ówczesną Dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Panią Adriannę Poniecką – Piekutowską w dniu 1 czerwca 2010r.

Podpisanie umowy zostało poprzedzone ujęciem projektu na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis Projekt pn. „Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego” był jednym z projektów współfinansowanych w ramach działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Zakres projektu składał się z następujących etapów: przygotowania terenu, robót budowlanych i wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu, budową obiektów pomocniczych, przyłączenia obiektów do sieci i wyposażenia instytucji. Zgodnie z założeniami, podczas budowy zastosowane zostały naturalne materiały, takie jak drewno i piaskowiec oraz lekka, przeszklona fasada okolona drewnianą kolumnadą. W wyniku realizacji projektu powstał w pełni funkcjonalny obiekt wyposażony w: salę koncertową z zespołem dydaktycznym, zespół pobytowy umożliwiający ćwiczenia indywidualne, bibliotekę oraz infrastrukturę towarzyszącą. Obiekt ten został w pełni przystosowany i wyposażony do realizacji zadań Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w zakresie edukacji muzycznej oraz organizacji życia kulturalnego w skali całego kraju a nawet Europy. Obiekt Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach został udostępniony dla publiczności 21 maja 2013 r.

W wybudowanym obiekcie, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego może realizować swoje nadrzędne statutowe cele, tj. m.in. rozwijanie u młodych wykonawców umiejętności interpretowania muzyki (solowej, kameralnej i orkiestrowej), doskonalenie warsztatu muzycznego młodych instrumentalistów, wokalistów oraz dyrygentów, w zakresie interpretacji muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej.


Lata realizacji Projektu:

2010 – 2013


Koszt inwestycji
to kwota: 65 081 275,56 zł, z czego:
• 54 583 877,89 zł pochodziło ze środków EFRR (POIŚ 2007-2013)
• 10,5 mln zł ze źródeł krajowych (w tym 5 mln zł – budżet Województwa Małopolskiego, 4,9 mln zł – budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 0,6 mln zł – Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki).

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (wówczas Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) (Instytucja Zarządzająca POIŚ)

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu XI POIŚ)

- Władza Wdrażająca Programy Europejskie (wówczas Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca dla Priorytetu XI POIŚ)

pasekUE_budowa.jpg#asset:846


​Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020

Informujemy, iż dla instytucji biorących udział we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (sekcja 9.1.4.), przewidziano mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w realizowanych w ramach Programu projektach.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

skorzystać z formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.g...

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl


Zgłoszenie nieprawidłowości: https://www.pois.gov.pl/strony...

Przeciwdziałanie nadużyciom: https://www.pois.gov.pl/strony...